Karolina Wolnicka

Karolina Wolnicka
Radca prawny

Specjalizacje

  • prawo spółek handlowych
  • prawo nieruchomości

Języki

  • angielski
  • rosyjski

Doświadczenie

Zajmuje się prawem gospodarczym i handlowym, w tym obsługą dużych podmiotów gospodarczych, włączając międzynarodowe korporacje. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych związanych z roszczeniami opartymi o umowy współpracy handlowej (dystrybucyjne, agencyjne), zarówno po stronie dystrybutora/agenta, jak i mocodawcy. W 2018 r. ukończyła Szkołę Praw Własności Intelektualnej prowadzoną przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Dokonywała zgłoszeń znaków towarowych, w tym znaków towarowych Unii Europejskiej. Brała udział w postępowaniach związanych z naruszeniami praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, znaków towarowych oraz czynami nieuczciwej konkurencji.

Wykształcenie i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: prawo

Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, studia podyplomowe „Ekspertyza dokumentów”

Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe „Fuzje i Przejęcia”

Partnerzy

Radcowie i adwokaci

Aplikanci i prawnicy

Doradcy i konsultanci podatkowi

Kadry i płace

Doradztwo bilansowe i outsourcing księgowy

Administracja