Karolina Wolnicka

Radca prawny

Praktykuje w zakresie kontraktów budowlanych dla sektora budownictwa kolejowego oraz prowadzenia sporów w tym obszarze, w szczególności z inwestorami państwowymi. Doradza w sprawach związanych z dokonywaniem inwestycji kapitałowych, prowadzeniem procesu due diligence i opracowywaniem dokumentacji transakcyjnej.  Udziela wsparcia prawnego w procesie przygotowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej. Świadczy też bieżącą obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym dla podmiotów z kapitałem zagranicznym. 

W wolnym czasie na dwóch kółkach na nowo odkrywa piękno polskiej przyrody.

Doświadczenie

  • W swojej praktyce współpracowała z dużymi grupami kapitałowymi operującymi w sektorze przemysłu ciężkiego, w tym z podmiotami notowanymi na GPW, biorąc udział w emisji obligacji korporacyjnych i wprowadzeniu ich do obrotu, a także przygotowywaniu prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych. 
  • Doradzała także klientom z branży FMCG oraz handlowej, w tym dystrybutorom. 
  • Brała udział w wielu transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami. 
  • Prowadziła postępowania o rejestrację znaków towarowych przed UPRP i EUIPO.
  • Włada językiem angielskim i rosyjskim
^