Outsourcing

W ramach naszej oferty, zapewniamy Klientom outsourcing księgowy oraz outsourcing kadrowo-płacowy, które to usługi realizowane są przez dedykowany określonemu Klientowi zespół specjalistów.

  • Outsourcing księgowy. W ramach outsourcingu księgowego zapewniamy naszym Klientom kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (zarówno pełnych ksiąg, jak i uproszczonej księgowości) oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji rocznej, a także dokumentacji związanej z procesami organizacyjnymi zachodzącymi w strukturach Klienta. Ponadto, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przygotowujemy dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Powadzimy także nadzór księgowy w siedzibie Klienta oraz kontrolę zgodności wystawianych faktur z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również kontrolę ryzyka podatkowego.
  • Outsourcing kadrowo-płacowy. W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego wykonujemy w szczególności zadania dotyczące kalkulacji wynagrodzeń pracowników oraz kalkulacji pozostałych kosztów związanych z zatrudnianiem przez Klienta pracowników. Prowadzimy korespondencję z właściwymi organami i instytucjami oraz wykonujemy zadania związane z administracją kadrową w zakresie uzgodnionym indywidualnie z Klientem.