M&A

Zabawa długopisem i kartkami

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną i podatkową przy procesie zbywania lub nabywania udziałów, akcji, przedsiębiorstw bądź ich części. Doradzamy i reprezentujemy Klientów podczas fuzji, przeprowadzamy analizy prawne i podatkowe w ramach transakcji kapitałowych oraz realizujemy projekty typu due dilligence.

Od wielu lat pomagamy podmiotom z różnych sektorów oraz branż w przeprowadzaniu zmian kapitałowych. Sprawnie i bezpiecznie przeprowadzamy transakcje oraz pomagamy przygotowywać umowy inwestycyjne, regulujące funkcjonowanie spółek na wiele lat.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • podmiotów planujących rozwój poprzez przejęcie kontroli nad innymi przedsiębiorcami;
 • podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną, w szczególności funduszy inwestycyjnych typu private equity, venture, a także do alternatywnych spółek inwestycyjnych;
 • menedżerów planujących przejęcie kontroli nad zarządzanym przez siebie podmiotem;
 • podmiotów planujących sprzedaż udziałów, akcji lub innych praw udziałowych w kontrolowanych dotychczas przedsiębiorstwach, w tym w ramach reorganizacji swoich struktur grupowych;
 • podmiotów, których transakcja M&A dotyczy bezpośrednio (przedsiębiorstwa, nad którymi planowana jest zmiana kontroli);
 • wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych w podmiotach, których transakcja M&A dotyczy bezpośrednio.

Wspieramy Klientów w następujących obszarach:

 • obsługa prawna i podatkowa transakcji M&A;
 • reprezentacja w postępowaniu antymonopolowym w sprawach koncentracji;
 • doradztwo prawne związane z pozyskaniem finansowania;
 • doradztwo prawne związane z realizacją obowiązków ciążących na spółkach publicznych.
 • doradztwo prawne i podatkowe w procesach due diligence;
 • doradztwo prawne i podatkowe w ustalaniu optymalnej struktury transakcji M&A (zarówno z perspektywy inwestora, jak i sprzedającego;
 • doradztwo prawne w przygotowaniu oraz negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej;
 • reprezentowanie inwestora w postępowaniu antymonopolowym w sprawie koncentracji przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • doradztwo prawne dotyczące wykonania obowiązków ciążących na podmiotach, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
 • doradztwo prawne w procesie pozyskania przez inwestora finansowania transakcji M&A.

Decydując się na stałe wsparcie, zyskujesz doradztwo doświadczonego i multidyscyplinarnego zespołu. W naszej pracy ważne jest zadbanie o Twoje interesy i danie Ci konkretnych wskazówek i rozwiązań. Dzięki analizie sytuacji zminimalizujemy zagrożenia Twojej inwestycji i opracujemy skuteczny plan działania.

Usługi, które świadczymy w ramach tej specjalizacji:

^