Katarzyna Kiermasz-Olszewska

Adwokat

W praktyce sądowej specjalizuje się w sprawach karnych, w tym karno-skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem karnym gospodarczym. W kręgu spraw przez nią prowadzonych znajdują się także sprawy z zakresu prawa rodzinnego (w tym sprawy o rozwód), a także z zakresu prawa cywilnego (w tym sprawy o podział majątku wspólnego).

Doświadczenie

  • Z Kancelarią Radców Prawnych JGA współpracuje od 2009 roku.
  • Jest doświadczonym pełnomocnikiem procesowym. 
  • Specjalizuje się w prawie karnym, karno-skarbowym i karnym gospodarczym. 
  • Wysokie kwalifikacje zdobyła, występując przed sądami powszechnymi.
  • Włada językiem angielskim.
^