Amadeusz Słoma

Radca prawny

Doradza klientom krajowym i międzynarodowym w zakresie gospodarki odpadami oraz wspiera ich w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń i pozwoleń środowiskowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo przy sporządzaniu umów handlowych, dochodzeniu roszczeń od dłużników oraz w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek. 

Jest współautorem opracowań zbiorowych dotyczących samorządu terytorialnego oraz efektywnej działalności gospodarczej w Polsce, gdzie m.in. napisał następujące artykuły: „Demokracja bezpośrednia w jednostkach samorządu terytorialnego” (Think & Make 2017), „Przekształcenie formy prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Think & Make 2017). Jego artykuły dotyczące prawa przewozowego oraz ochrony środowiska można przeczytać na łamach portalu prawnego prawowobrocie.pl. Dodatkowo prowadzi warsztaty praktyczne dla przedsiębiorców oraz szkolenia we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.  

Prywatnie jest zagorzałym fanem piłki nożnej. Wolny czas spędza na poszukiwaniach nowych doznań kulinarnych, zwłaszcza we własnej kuchni. Miłośnik rowerowych wycieczek, muzyki instrumentalnej oraz elektronicznej.  

Doświadczenie

  • Doświadczenie zdobywał w jednostkach samorządu terytorialnego oraz kancelariach adwokacko-radcowskich. 
  • Od 2017 r. związany z JGA Doradztwo prawne i podatkowe, gdzie odpowiada za bieżącą obsługę przedsiębiorców z branż takich jak m.in.: transportowa, energetyczna oraz motoryzacyjna. 
  • Specjalizuje się w prawie transportowym, gospodarce odpadami oraz w postępowaniach sądowych między przedsiębiorcami. 
  • W zakresie prawa transportowego posiada bogate doświadczenie w sporach o dochodzenie należności z tytułu wynagrodzenia przewoźników oraz roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli.
  • Koordynuje działania marketingowe oraz odpowiada za komunikację medialną w ramach portalu prawowobrocie.pl oraz jga.com.pl.
  • Włada językiem niemieckim. 
^