Adrian Dzwonek nowym partnerem JGA Kancelarii Radców Prawnych!

Z radością możemy ogłosić, że nasz wieloletni współpracownik i lider zespołu ds. restrukturyzacji i upadłości — radca prawny Adrian Dzwonek, dołącza do grona partnerów JGA Kancelarii Radców Prawnych! Na początek kilka słów od naszego nowego partnera: 

Z ogromnym entuzjazmem przyjąłem wiadomość o moim awansie na stanowisko partnera. Jest to dla mnie zaszczyt oraz potwierdzenie lat ciężkiej pracy i zaangażowania w nasze wspólne przedsięwzięcia.

Chciałbym serdecznie podziękować Partnerom za okazane mi zaufanie, w szczególności Grzegorzowi MorawcowiKrzysztofowi Galwasowi. Wasze wsparcie i współpraca są dla mnie nieocenione i stanowią fundament mojego rozwoju zawodowego.

Z niecierpliwością oczekuję na nowe wyzwania i możliwości, które niesie ze sobą ta rola. Obiecuję dalsze pełne zaangażowanie oraz wkład w rozwój naszej Kancelarii, abyśmy razem mogli osiągać jeszcze większe sukcesy.

Adrian od początku swojej kariery związany jest z JGA. Jego ścieżka zawodowa świetnie obrazuje drogę, którą można podążać w strukturach naszej organizacji. Nowy partner od dłuższego czasu specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w sprawach z zakresu osobistej odpowiedzialności menadżerów. Ten obszar od początku był w Kancelarii domeną Adriana, a z czasem także jego stale rosnącego zespołu. 

Dowodem osiągnięć na tym polu było dołączenie do grona kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych we wrześniu 2022 roku. Adrian pełnił i nadal pełni funkcję syndyka, zarządcy, nadzorcy sądowego i nadzorcy układu w ponad dwustu postępowaniach. Znalazł się również w gronie najaktywniejszych doradców restrukturyzacyjnych w Polsce wg raportu — „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024”. 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu Adrian jest właściwym człowiekiem w gronie partnerów JGA. W imieniu partnerów oraz zespołu życzymy kolejnych sukcesów i dalszego rozwoju, już w nowej roli.

^