Magdalena Bugajska

Magdalena Bugajska
Dyrektor Działu Rachunkowości

Specjalizacje

  • rachunkowość i finanse
  • controlling
  • audyt wewnętrzny

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansów i księgowości oraz w kierowaniu zespołami przygotowującymi projekty due diligence, audyty, projekty dotyczące usprawnień funkcji księgowych systemów wewnętrznych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych oraz przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF. Do jej zadań należy organizowanie, koordynowanie i zarządzanie zespołem pracowników działu księgowości. Aktualnie jest w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta.

Wykształcenie i kwalifikacje

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunek ekonomia

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, kierunek rachunkowość

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, studia podyplomowe w zakresie Controllingu

Certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Partnerzy

Radcowie i adwokaci

Aplikanci i prawnicy

Doradcy i konsultanci podatkowi

Kadry i płace

Doradztwo bilansowe i outsourcing księgowy

Administracja