Beata Łysik

Dyrektor Działu kadr i płac

Specjalizuje się w ubezpieczeniach społecznych, przepisach prawa pracy, a także w naliczaniu wynagrodzeń, również podmiotów zagranicznych na rynku krajowym. Posiada dużą wiedzę w zakresie ochrony pracy, ochrony danych osobowych i rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizuje cele poprzez kreowanie i wdrażanie strategii. Stawia na kształtowanie przyjaznej kultury organizacji oraz rozwijanie talentów. Współpracuje z wieloma firmami o kapitale polskim i zagranicznym na zasadach outsourcingu. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń i prawa pracy.

Doświadczenie

  • Związana z JGA od początku swojej ścieżki zawodowej. 
  • Stworzyła dział kadrowo-płacowy w JGA i zarządza nim od 2012 roku. 
  • Ekspertka w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych i rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
^