Rekrutacja ciągła

Chcesz do nas dołączyć, ale nie widzisz oferty dla siebie? Przez cały czas rozwijamy nasz zespół, dlatego nie wahaj się i prześlij swoje CV w każdym czasie. Jeśli chcesz się rozwijać, wspólnie budować jedną z najsprawniej działających kancelarii na Śląsku i nie boisz się wyzwań — chętnie Cię poznamy.

Ogłoszenie

Co od nas otrzymasz:

 • duże możliwości rozwoju zawodowego, 
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • dobrą atmosferę pracy,
 • możliwość uczestnictwa w kursie Legal English,
 • możliwość przedłużenia współpracy,
 • możliwość budowania swojej marki, promowania siebie i organizacji poprzez prowadzenie szkoleń, pisanie artykułów itp.,
 • rozwój kompetencji zawodowych poprzez ciekawe zadania oraz szkolenia wewnętrzne/zewnętrzne,
 • możliwość pracy w modelu hybrydowym.

Czego szukamy:

 • otwartości, komunikatywności, 
 • terminowości i umiejętności pracy pod presją czasu,
 • zdolności logicznego i analitycznego myślenia,
 • znajomości obsługi urządzeń biurowych i pakietów MS Office, 
 • umiejętności pracy w zespole, zaangażowania i chęci rozwoju zawodowego,
 • dobrej organizacji pracy, samodzielności, staranności i dokładności.

Praktyczna znajomość języka angielskiego (Legal English będzie dodatkowym atutem).

JGA Kancelaria Radców Prawnych Galwas, Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp. p.

JGA Kancelaria Radców Prawnych Galwas, Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp. p. jest jedną z największych i najsprawniej działających kancelarii prawniczych na Śląsku. Zajmujemy się stałą obsługą małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, realizujemy projekty inwestycyjne, w tym z zakresu fuzji i przejęć, a także z zakresu restrukturyzacji i upadłości. 

Pamiętaj o zgodach i klauzulach

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Kancelarię prosimy o umieszczenie w dokumentach oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Kancelarię w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Przykład oświadczenia (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez JGA Kancelarię Radców Prawnych Galwas, Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp.p. z siedzibą w Katowicach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

 

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JGA Kancelaria Radców Prawnych Galwas, Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp. p. z siedzibą w Katowicach przy  ul. Kilińskiego 34.

W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych w prowadzonym procesie rekrutacji zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: iod@jga.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej lub przyszłych rekrutacji (w zależności od zakresu udzielonej zgody) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji do czasu jej zakończenia / okres tej i przyszłych rekrutacji (w zależności od zakresu udzielonej zgody), nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie wskazanym przez przepisy prawa. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi serwisu systemów informatycznych, działające w imieniu i na rzecz administratora w ramach wykonywania ww. usług.

^