Specjalista ds. kadr i płac

Kim jesteśmy:

 • na rynku funkcjonujemy jako JGA Doradztwo Podatkowe Wiśniewski, Sablik i Partnerzy S.K.A.;
 • jesteśmy firmą doradczą, specjalizującą się w doradztwie podatkowym i biznesowym;
 • razem z kancelarią JGA tworzymy wspólnie jedną organizację JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe z siedzibą w Katowicach;
 • jesteśmy zespołem ponad 100 profesjonalistek i profesjonalistów;
 • codziennie wspieramy naszych Klientów w obszarze prawa, podatków, księgowości, kadr, zarządzania majątkiem i planowania inwestycji.

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej (akta osobowe, sporządzanie dokumentów kadrowych: zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy, ewidencja i rozliczanie czasu pracy, karty zasiłkowe, druki ZUS ,ERP-7 etc.),
 • Przygotowywanie listy płac, naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz korygujących do ZUS, deklaracji PIT, deklaracji PFRON oraz sprawozdań do GUS,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi

Co oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Benefity pracownicze
 • możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego w bezpiecznym środowisku, wśród życzliwych i otwartych ludzi
 • współpracę z gronem specjalistów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem – pracujemy wspólnie, niezależnie od wieku, doświadczenia czy stanowiska w organizacji – kluczowa jest dla nas kompetentna i kompleksowa obsługa Klientów;
 • wspólnie pomagamy zaplanować karierę i wspieramy w zdobywaniu nowych kompetencji – merytorycznie i finansowo;

 

Nasze wymagania

 • Minimum 2 lata doświadczenia w samodzielnym rozliczaniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Doświadczenie w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń w oparciu o zróżnicowane systemy czasu pracy i różne systemy wynagradzania
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego
  na adres:
  blysik@jga.com.pl

  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami. 

  Prosimy również o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych jednej z poniższych zgód, w zależności od tego, czy zgadzają się Państwo na udział w przyszłych rekrutacjach:

  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JGA Doradztwo Podatkowe Wiśniewski, Sablik i Partnerzy S.K.A. w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JGA Doradztwo Podatkowe Wiśniewski, Sablik i Partnerzy S.K.A. w celu udziału w aktualnym i przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.”

  Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka JGA Doradztwo Podatkowe Wiśniewski, Sablik i Partnerzy S.K.A. z siedzibą w Katowicach przy  ul. Kilińskiego 30.
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@jga.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji (w zależności od zakresu udzielonej zgody).
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie wskazanym przez przepisy prawa.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  9. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi serwisu systemów informatycznych, działające w imieniu i na rzecz administratora w ramach wykonywania ww. usług.
^