Prawnik / Aplikant radcowski / Radca prawny

Wprowadzenie

JGA Kancelaria Radców Prawnych Galwas, Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp. p. jest jedną z największych i najsprawniej działających kancelarii prawniczych na Śląsku. Zajmujemy się stałą obsługą małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, realizujemy projekty inwestycyjne, w tym z zakresu fuzji i przejęć, a także z zakresu restrukturyzacji i upadłości. 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: Prawnik / Aplikant radcowski / Radca prawny

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa prawna klientów kancelarii w zakresie m.in. prawa pracy, prawa spółek, M&A, przygotowywania umów handlowych, prawa cywilnego,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów pism procesowych, projektów umów, regulaminów oraz opinii i informacji prawnych, głównie z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego,
 • stała obsługa Klientów kancelarii, w tym pełnienie dyżurów u Klienta, 
 • sporządzanie projektów innych dokumentów w ramach obsługi prawnej określonych klientów,
 • sporządzanie pism w postępowaniu cywilnym,
 • prowadzenie akt procesowych wskazanych klientów,
 • wsparcie pozostałych członków danego zespołu
 • występowanie przed sądami powszechnymi, urzędami, organami publicznymi,
 • sporządzanie analizy orzecznictwa.
 • budowanie długotrwałych relacji biznesowych z klientami w Polsce i za granicą
 • prowadzenie prezentacji, negocjowanie warunków umów
 • zapewnienie kompleksowej realizacji powierzonych zleceń

 

Ogłoszenie

Czego szukamy:

 • wpis na listę aplikantów radcowskich lub radców prawnych
 • praktyczna znajomość języka angielskiego (Legal English będzie dodatkowym atutem),
 • otwartość, komunikatywność, 
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych i pakietów MS Office, 
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i chęć rozwoju zawodowego,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, staranność i dokładność,

Co od nas otrzymasz:

 • duże możliwości rozwoju zawodowego, 
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • dobrą atmosferę pracy,
 • możliwość uczestnictwa w kursie Legal English,
 • możliwość przedłużenia współpracy
 • możliwość budowania swojej marki, promowania siebie i organizacji poprzez prowadzenie szkoleń, pisanie artykułów itp.
 • rozwój kompetencji zawodowych poprzez ciekawe zadania oraz szkolenia wewnętrzne/zewnętrzne
 • możliwość pracy w modelu hybrydowym

Osoby zainteresowane prosimy o przeslanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: ecieslik@jga.com.pl.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Kancelarię, proszę o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Kancelarię w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Przykład oświadczenia (wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez JGA Kancelarię Radców Prawnych Galwas, Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp.p. z siedzibą w Katowicach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JGA Kancelaria Radców Prawnych Galwas, Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp. p. z siedzibą w Katowicach przy  ul. Kilińskiego 34.

W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych w prowadzonym procesie rekrutacji, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: iod@jga.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej lub przyszłych rekrutacji (w zależności od zakresu udzielonej zgody) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji do czasu jej zakończenia / okres tej i przyszłych rekrutacji (w zależności od zakresu udzielonej zgody), nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie wskazanym przez przepisy prawa. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi serwisu systemów informatycznych, działające w imieniu i na rzecz administratora w ramach wykonywania ww. usług.

^