Ogłoszenie o pracę – prawnik / aplikant radcowski (I rok aplikacji)

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Sp. p. aktualnie poszukuje osobę na stanowisko:

prawnik / aplikant radcowski (I  rok aplikacji)

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów pism procesowych, projektów umów, regulaminów oraz opinii i informacji prawnych, z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i prawa pracy,
 • sporządzanie projektów innych dokumentów w ramach obsługi prawnej określonych klientów,
 • sporządzanie pism w postępowaniu cywilnym,
 • prowadzenie akt procesowych wskazanych klientów,
 • wsparcie radcy prawnego/ starszego prawnika specjalisty w bieżącej obsłudze prawnej,
 • zastępstwo przed sądami w przypadku posiadania statusu aplikanta,
 • zasięganie informacji o stanie spraw sądowych i pozasądowych prowadzonych przez Kancelarię,
 • sporządzanie analizy orzecznictwa.

Wymagania:

 • zainteresowanie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy (doświadczenie będzie dodatkowym atutem),
 • wyższe wykształcenie prawnicze (status aplikanta radcowskiego nie jest wymagany),
 • praktyczna znajomość języka angielskiego (Legal English będzie dodatkowym atutem),
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych i pakietów MS Office, w szczególności EXCEL,
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i chęć rozwoju zawodowego,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, staranność i dokładność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na okres próbny (pełny etat),
 • duże możliwości rozwoju zawodowego,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • dobrą atmosferę pracy,
 • możliwość uczestnictwa w kursie Legal English,
 • możliwość przedłużenia współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: ecieslik@jga.com.pl.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Kancelarię, proszę o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Kancelarię w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Przykład oświadczenia (wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Kancelarię Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp.p. z siedzibą w Katowicach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp.p. z siedzibą w Katowicach przy  ul. Kilińskiego 34.

W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych w prowadzonym procesie rekrutacji, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: iod@jga.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej lub przyszłych rekrutacji (w zależności od zakresu udzielonej zgody) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji do czasu jej zakończenia / okres tej i przyszłych rekrutacji (w zależności od zakresu udzielonej zgody), nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie wskazanym przez przepisy prawa.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi serwisu systemów informatycznych, działające w imieniu i na rzecz administratora w ramach wykonywania ww. usług.

 

^