„Jak powstaje miasto?” — czyli o fundamentach zagospodarowania przestrzennego

W imieniu ELSA Katowice oraz JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe zapraszamy na otwarte spotkanie z cyklu Legal Café pt. „Jak powstaje miasto?”. Wydarzenie poprowadzą eksperci z JGA —  radca prawny, partner założyciel Jacek Olszewski oraz radca prawny Kamila Wnuk. Na spotkaniu poruszane będą najważniejsze i najbardziej nurtujące kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzennym Katowic. Spotkanie odbędzie się 22 maja o godzinie 18:00 w kawiarni „Miejscownik” w Katowicach. 

Potocznie mówi się o tym, że miasta — w szczególności takie jak Katowice — „rosną”. Jednak, by ten wzrost był możliwy, konieczne jest kształtowanie odpowiedniej polityki zagospodarowania przestrzennego. Im większa skala przedsięwzięć realizowanych w przestrzeni miejskiej, tym większe wyzwania oraz wątpliwości. M.in. o tym opowiedzą specjaliści z JGA.

Na spotkaniu najlepsi eksperci z branży poszukają odpowiedzi na pytania: „Kto i jak decyduje, w jakim kierunku rozwija się miasto?”, „Czy władztwo planistyczne jest nieograniczone?”, „O czym powinien pamiętać inwestor podczas planowania?” i przede wszystkim „Czy mieszkańcy mogą bezpośrednio wpływać na to, jak wygląda ich otoczenie?”.

Prowadzący wydarzenie radca prawny, partner założyciel Jacek Olszewski oraz radca prawny Kamila Wnuk, na co dzień wspierają inwestorów oraz podmioty związane z miastem w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Poza wskazanymi zagadnieniami opowiedzą także o roli prawnika na styku prawa i urbanistyki, przybliżą podstawowe zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając także ostatnie istotne zmiany prawne.

Więcej o wydarzeniu radca prawny, partner założyciel Jacek Olszewski:

O uwarunkowaniach planistycznych warto pamiętać nie tylko przy projektowaniu konkretnej inwestycji, ale już na etapie nabycia nieruchomości. Ostatnie duże zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwarzają nowe szanse, ale i nowe wyzwania — nie tylko dla urbanistów i architektów, ale także dla prawników obsługujących procesy inwestycyjne”.

Miasto pracuje nad uchwaleniem planu ogólnego — zupełnie nowego aktu planowania przestrzennego, który zadecyduje o kierunkach rozwoju Miasta w przyszłości. Na ten proces powinni zwrócić uwagę wszyscy właściciele nieruchomości — nie tylko tych objętych planami miejscowymi, ale przede wszystkim tych, dla których plan miejscowy nie został uchwalony”. — dodaje radca prawny Kamila Wnuk.

Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Zapraszamy do wzięcia udziału!

Wydarzenie: „Jak powstaje miasto?” 

Kiedy: 22.05. godz. 18:00 

Gdzie: kawiarnia „Miejscownik”, ul. Warszawska 28, Katowice 

Organizatorzy: ELSA Katowice | JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe

^