JGA rozpoczyna nabór do programu praktyk. Wystartuj z nami!

W ramach współpracy ze środowiskiem organizacji studenckich JGA rozpoczęło rekrutację do programu praktyk “Wystartuj z nami”. Projekt umożliwi najlepszym studentom odbycie praktyk w Kancelarii Radców Prawnych JGA lub w JGA – Doradztwo podatkowe przez okres trzech miesięcy. W tworzenie programu zaangażował się Samorząd Studencki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz członkowie ELSA Katowice. Zgłoszenia do programu praktyk w formie listu motywacyjnego można przesyłać na adres wystartuj@jga.com.pl W liście oprócz przedstawienia kandydata należy odpowiedzieć na dwa pytania:

  1. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie?
  2. Które ze specjalizacji znajdujących się na stronie internetowej JGA interesują Cię najbardziej? Kandydat powinien wybrać dwie specjalizacje i uzasadnić swój wybór.

Spośród chętnych, którzy prześlą list motywacyjny, zostaną wybrane osoby, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną i spośród których następnie wyłonimy uczestników programu.

^