JGA pełnomocnikiem dwóch dłużników w postępowaniach o ogłoszenie upadłości.

Zespół JGA doradzał dwóm dłużnikom i reprezentował ich w postępowaniach o ogłoszenie upadłości. Pierwszy dłużnik to spółka kapitałowa świadcząca m.in. usługi wymiany opon. Drugi dłużnik to spółka osobowa handlująca odżywkami i suplementami diety. Dla obu spółek wspólnym mianownikiem stanu niewypłacalności był wybuch epidemii COVID-19 i sukcesywnie wprowadzane obostrzenia. Co prawda specustawy zawiesiły dłużnikom termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, niemniej po przeanalizowaniu sytuacji prawnej i ekonomicznej podjęto decyzję o złożeniu wniosków o upadłość, gdyż oba podmioty nie miały żadnych perspektyw na uratowanie swoich biznesów.

Na skutek złożonych wniosków sądy w obu sprawach powołały tymczasowego nadzorcę sądowego. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej sprawie tymczasowy nadzorca sądowy sporządził sprawozdanie, w którym potwierdził zasadność złożonych wniosków. W konsekwencji Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ogłosiły upadłość spółek.

Z ramienia Kancelarii JGA dłużników reprezentował Adrian Dzwonek.

 

^