JGA i Raiffeisen Polbank szkolą przedsiębiorców z zakresu split payment

JGA na zaproszenie Banku Raiffeisen Polbank przeprowadziło warsztaty dla sektora MŚP z zakresu tzw. split payment – czyli mechanizmu podzielonej płatności.

Warsztat poprowadził Partner Marcin Piątek. Mechanizm podzielonej płatności, w zestawieniu ze wzmożonymi działaniami organów administracji skarbowej oraz zaostrzeniem przepisów penalizujących zachowania skutkujące bezprawnym uszczupleniem daniny publicznej, w założeniu ustawodawcy ma doprowadzić do uszczelnienia systemu VAT.

Istotą mechanizmu podzielonej płatności jest dokonanie podziału ceny za towar lub usługę na kwotę netto, która płacona jest przez kupującego na bieżący rachunek sprzedawcy oraz wartość podatku VAT, który ma wpłynąć na specjalnie w tym celu prowadzony rachunek VAT. W konsekwencji, zapłata kwoty należnego podatku VAT realizowana będzie de facto w dniu dokonania zapłaty za towar. Mechanizm podzielonej płatności można będzie stosować w transakcjach B2B, rozliczanych za pośrednictwem przelewów bankowych. Rozliczenie w ramach podzielonej płatności nie będzie możliwe w przypadku płatności kartą lub gotówką. Kupujący zdecyduje czy dokona zapłaty za usługę lub towar w sposób tradycyjny, czy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Podatnik dokonujący zapłaty VAT na specjalnie w tym celu prowadzony rachunek VAT może liczyć na ograniczenie sankcji przewidzianych w art. 112b i 112c ustawy o VAT. Wyłączeniu w tym wypadku podlega również odpowiedzialność solidarna podatników.

Proponowane rozwiązania w sposób systemowy pozbawiają podatników możliwości swobodnego dysponowania wartością podatku VAT. Wykazana w fakturze kwota podatku VAT, w przypadku zastosowania przez kupującego mechanizmu podzielonej płatności, trafi na rachunek VAT sprzedającego, a tym samym zostanie „zarezerwowana” wyłącznie na rozliczenie tego właśnie podatku.  Przewidziane w ustawie ograniczenia w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT każdego podatnika, mogą w praktyce ograniczyć płynność finansową przedsiębiorców.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać począwszy od dnia 1 lipca 2018 r.

^