JGA doradcą w transakcji przejęcia huty szkła przez wiodącego producenta kawy

Członkowie zespołu JGA doradzali spółce Instanta sp. z o.o. (jako kupującemu) w transakcji przejęcia huty szkła, zlokalizowanej w województwie opolskim, od jej dotychczasowego właściciela. Przejęcie przez Instanta sp. z o.o. – wiodącego producenta kawy, spółki produkującej opakowania szklane jest środkiem do powiększenia przewagi konkurencyjnej poprzez pozyskanie kontroli nad istotnym elementem procesu produkcji kawy. Silny akcent na opakowania szklane to także odpowiedź Instanta sp. z o.o. na oczekiwania rynkowe ukierunkowane na ograniczanie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach plastikowych.

Zakres doradztwa JGA obejmował w szczególności strukturyzację transakcji sprzedaży oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym umowy sprzedaży udziałów.

Powyższy projekt realizowany był przez zespół JGA, w skład którego wchodzili Natalia Skutnik-Golecka (radca prawny) oraz Wojciech Sablik (doradca podatkowy).

^