JGA doradcą w postępowaniu antymonopolowym w sprawie koncentracji funduszów private equity Avallon MBO II B.V. oraz Nobium s.á.r.l.

Kancelaria JGA doradzała funduszom private equity Avallon MBO II B.V. (Holandia) oraz Nobium s.á.r.l. (Luksemburg) w sprawie przejęcia wspólnej kontroli nad spółką EQOS Energie Polska sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, reprezentując oba powyższe fundusze w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Avallon MBO II B.V. to holenderska spółka inwestycyjna przeprowadzająca na rynku polskim wykupy menedżerskie (tzw. management buy out), natomiast Nobium s.á.r.l. to wehikuł inwestycyjny funduszu Genesis Private Equity Fund III L.P. przeprowadzającego inwestycje w spółki działające głównie na rynkach środkowo i zachodnioeuropejskich. EQOS Energie Polska sp. z o.o. to spółka działająca na rynku technicznych usług budowlanych, usług związanych z liniami energetycznymi i podstacjami oraz na rynku usług związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi.

Zamiar koncentracji podlegał zgłoszeniu do polskiego urzędu antymonopolowego z uwagi na wartość obrotów realizowanych przez uczestników koncentracji. W dniu 28 marca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu wspólnej kontroli przez Avallon MBO II B.V. oraz Nobium s.á.r.l. nad EQOS Energie Polska  sp. z  o.o.

Liderami zespołu doradzającego ze strony Kancelarii JGA byli: Natalia Skutnik-Golecka oraz Natalia Kącka.

^