JGA doradcą w postępowaniu antymonopolowym w sprawie koncentracji Coöperatief Avallon MBO II U.A. oraz WOSANA S.A.

Kancelaria JGA doradzała funduszowi private equity Coöperatief Avallon MBO II U.A. w sprawie przejęcia kontroli nad spółką WOSANA S.A. z siedzibą w Andrychowie, reprezentując Fundusz w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Coöperatief Avallon MBO II U.A. to holenderska spółka inwestycyjna przeprowadzająca na rynku polskim wykupy menedżerskie (tzw. management buy out, MBO), natomiast WOSANA S.A. to polski producent napojów oraz wód mineralnych. Zamiar koncentracji podlegał zgłoszeniu do polskiego urzędu antymonopolowego z uwagi na wartość obrotów realizowanych przez spółki uczestniczące w transakcji na rynku polskim. W dniu 11 października 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez fundusz kontroli nad WOSANA S.A.

Liderami zespołu doradzającego ze strony Kancelarii JGA byli: Natalia Skutnik-Golecka oraz Grzegorz Morawiec.

^