JGA doradcą przy przejęciu przez spółkę publiczną kontroli nad spółką prowadzącą pracownie rezonansu magnetycznego

Członkowie zespołu JGA doradzali spółce VOXEL S.A. (jako kupującemu) w transakcji nabycia pakietu kontrolnego udziałów spółki „Rezonans Powiśle” sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, prowadzącej dwie pracownie rezonansu magnetycznego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Brzesku. Uzyskanie przez VOXEL S.A. kontroli nad spółką stanowi realizację przyjętej przez VOXEL S.A. strategii rozwoju polegającej na zwiększeniu liczby pracowni diagnostyki obrazowej prowadzonych w ramach Grupy Kapitałowej VOXEL S.A.

Zakres doradztwa JGA obejmował w szczególności strukturyzację transakcji oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym umów sprzedaży udziałów zawieranych z dotychczasowymi wspólnikami.

Powyższy projekt realizowany był przez zespół JGA, w skład którego wchodzili Natalia Skutnik (radca prawny) oraz Piotr Miły (radca prawny).

^