JGA doradcą prawnym w transakcji nabycia przez Scanmed S.A. spółki Ars Medical sp z o.o.

Kancelaria JGA pełniła funkcję doradcy prawnego Scanmed S.A. w transakcji związanej z nabyciem 100% udziałów spółki Ars Medical sp. z o.o. z siedzibą w Pile. W wyniku powyższej transakcji Grupa Scanmed przejęła wielospecjalistyczną placówkę medyczną poszerzając zakres swoich usług o 5 oddziałów szpitalnych oraz nowoczesną diagnostykę.
Kancelaria JGA świadczyła na rzecz Scanmed S.A. usługi prawne na etapie przedtransakcyjnym oraz na etapie przeprowadzania samej transakcji. W ramach etapu przedtransakcyjnego usługi prawne Kancelarii JGA obejmowały przeprowadzenie badania prawnego spółki Ars Medical sp. z o.o. Na etapie transakcyjnym doradztwo prawne ze strony Kancelarii JGA koncentrowało się na przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej, na którą składały się umowy przedwstępne oraz umowy przyrzeczone zawierane z dotychczasowymi wspólnikami Ars Medical sp. z o.o. oraz szereg umów dotyczących współpracy potransakcyjnej pomiędzy dotychczasowym wspólnikiem kontrolującym Ars Medical sp. z o.o. oraz spółką Scanmed S.A.
Ze strony JGA, projekt badania prawnego spółki Ars Medical sp. z o.o. koordynowany był przez Joannę Ostrzewską, natomiast etap transakcyjny prowadziła Natalia Skutnik.

^