JGA doradcą prawnym w projekcie związanym z pozyskaniem finansowania na kwotę 100 mln PLN

Prawnicy z JGA pełnili funkcję doradców prawnych w projekcie związanym z pozyskaniem przez klienta prowadzącego działalność inwestycyjną finansowania w kwocie 100 mln PLN. Powyższy projekt obejmował przeprowadzenie zmian w strukturze grupy kapitałowej klienta przygotowujących do pozyskania finansowania na warunkach wymaganych przez podmiot finansujący oraz pozyskanie powyższego finansowania w formie dłużnej.

W ramach projektu, prawnicy z JGA świadczyli usługi doradcze w szczególności w zakresie przygotowania i negocjowania dokumentacji strukturyzującej grupę kapitałową klienta, przygotowania i negocjowania dokumentacji finansowania oraz dokumentacji zabezpieczeń, jak również świadczyli usługi doradcze związane z wykonaniem przez klienta obowiązków po pozyskaniu finansowania.

Ze strony JGA projekt prowadziły Natalia Kącka oraz Natalia Skutnik.

^