JGA doradcą dłużnika z branży robót budowlanych w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji w wariancie układowym

Zespół JGA doradzał dłużnikowi z branży robót budowlanych w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji, z uwagi na jego zagrożenie niewypłacalnością. Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa, zdecydowano się na złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w wariancie postępowania układowego. Prawnicy JGA przygotowali wniosek restrukturyzacyjny wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym obejmującym m.in. harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. Podjęte zostały także odpowiednie działania zmierzające do zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez zawieszenie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć rachunków bankowych.

Tymczasowy Nadzorca Sądowy, na polecenie Sądu, sporządził sprawozdanie, które potwierdziło zasadność wniosku o otwarcie postępowania układowego. W konsekwencji, pod koniec grudnia 2017 r. Sąd restrukturyzacyjny wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego w stosunku do dłużnika.

Liderami zespołu doradzającego ze strony Kancelarii JGA byli: Adrian Dzwonek oraz Marta Wolny.

^