JGA doradcą dłużnika z branży IT w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji w wariancie sanacyjnym

Zespół JGA doradzał dłużnikowi z branży IT w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji, z uwagi na jego zagrożenie niewypłacalnością spowodowane wszczęciem przez organy skarbowe postępowania zabezpieczającego na kwotę ponad 2,7 mln zł. Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa, zdecydowano się na złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w wariancie postępowania sanacyjnego. Prawnicy JGA przygotowali wniosek restrukturyzacyjny wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym obejmującym m.in. harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Tymczasowy Nadzorca Sądowy, na polecenie Sądu, sporządził sprawozdanie, które potwierdziło zasadność wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. W konsekwencji, w połowie marca 2018 r. Sąd restrukturyzacyjny wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego w stosunku do dłużnika z jednoczesnym pozostawieniem dłużnikowi zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

Liderami zespołu doradzającego ze strony Kancelarii JGA byli: Adrian Dzwonek oraz Wojciech Sablik.

^