JGA doradcą dłużnika w postępowaniu o otwarcie sanacji dla spółki z branży okołogórniczej

Zespół JGA doradzał dłużnikowi w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji z uwagi na jego zagrożenie niewypłacalnością. Dłużnik to spółka kapitałowa świadcząca m.in. usługi montażu maszyn i urządzeń w podziemiach kopalń oraz szybach, jak również usługi kompleksowej realizacji górniczych wyciągów szybowych, wież szybowych oraz budynków nadszybia. Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa zdecydowano się na złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w wariancie postępowania sanacyjnego z uwagi na konieczność skorzystania ze szczególnego rozwiązania prawa restrukturyzacyjnego, tj. odstąpienia przez zarządcę od nierentownego kontraktu, który naraża spółkę na kilkudziesięciomilionowe straty.

Na skutek złożonego wniosku sąd powołał tymczasowego nadzorcę sądowego, który sporządził sprawozdanie, zgodnie z którym tymczasowy nadzorca sądowy przychylił się do wniosku w całej rozciągłości. W dniu 16.10.2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy otworzył postępowanie sanacyjne, jednocześnie zezwalając reprezentantom dłużnika na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. Kancelaria JGA będzie również reprezentowała dłużnika po otwarciu postępowania sanacyjnego.

Liderami zespołu doradzającego ze strony Kancelarii JGA byli Adrian Dzwonek i Krzysztof Galwas.

^