JGA doradcą dłużnika w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji w wariancie przyspieszonego postępowania układowego

Zespół JGA doradzał dłużnikowi w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji z uwagi na zagrożenie niewypłacalnością. Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie całego kraju w zakresie świadczenia usług krótko, średnio oraz długoterminowego najmu samochodów, generującą rokrocznie kilkanaście milionów złotych przychodu. Zespół doradczy, po przeanalizowaniu wraz z dłużnikiem jego sytuacji prawnej i ekonomicznej, zdecydował się na złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w wariancie przyspieszonego postępowania układowego. Zakres doradztwa JGA obejmował przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego wraz z opracowaniem wstępnego planu restrukturyzacyjnego, wstępnego opisu i przeglądu planowanych środków restrukturyzacyjnych oraz harmonogram ich wdrożenia.

Sąd, w terminie tygodnia od dnia złożenia wniosku, otworzył przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne. W konsekwencji dłużnik otrzymał na czas ochronę przed egzekucjami, co pozwala mu na prowadzenie negocjacji z wierzycielami celem zawarcia układu korzystnego dla wszystkich stron.

Liderem zespołu doradczego ze strony JGA był radca prawny Adrian Dzwonek.

^