Afiliacja do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W ramach wdrażania rozwiązań pomocowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. uruchomiono nowy program Polityka Nowej Szansy, który stanowi instrument pomocowy dla przedsiębiorców w celu ich ratowania lub restrukturyzacji, przewidziany Ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

W ramach programu uruchomione zostały trzy instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców:

  • pomoc w ratowaniu
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
  • pomoc w restrukturyzacji.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny Adrian Dzwonek z JGA Doradztwo prawne i podatkowe znalazł się w gronie dwudziestu pięciu licencjonowanych doradców z całej Polski, którzy będą odpowiedzialni za wsparcie i doradztwo przy terenowych oddziałach ARP w ramach Polityki Nowej Szansy. Z uwagi na miejsce działalności Adrian został przypisany do terenowego oddziału ARP w Katowicach.

Więcej na temat programu można przeczytać tutaj – https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

Gratulujemy Adrianowi wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!

^