Adrian Dzwonek powołany na nadzorcę sądowego w postępowaniu układowym TRADE-PORT sp. z o.o. w Katowicach

W dniu 22 maja 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy otworzył postępowanie układowe spółki TRADE-PORT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego w tym postępowaniu sąd powołał licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego Adriana Dzwonka z JGA Doradztwo prawne i podatkowe.

Należy podkreślić, że początkowo w stosunku do Spółki ogłoszona została upadłość, jednakże na skutek wniesionego zażalenia sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. W tym czasie dłużnik oraz wierzyciele przy udziale Adriana Dzwonka doszli do porozumienia, że korzystniejszym rozwiązaniem dla wszystkich zainteresowanych będzie otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do Spółki.

W wyniku profesjonalnego i praktycznego doradztwa prawnego Adriana Dzwonka, dłużnik i wierzyciele reprezentujący 30% wierzytelności objętych układem poparli wniosek o powołanie go do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego w niniejszym postępowaniu.

Gratulujemy Adrianowi objęcia funkcji nadzorcy sądowego i trzymamy kciuki za powodzenie w procesie restrukturyzacji Spółki.

^