Tomasz Pyrda

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych oraz prawie ochrony środowiska. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, w tym spółek giełdowych o zasięgu międzynarodowym. Uczestniczy w negocjacjach umów handlowych, reprezentuje Klientów w sporach sądowych oraz w mediacjach w sprawach cywilnych i gospodarczych, a także w postępowaniach przed Krajową Izbą Gospodarczą i Sądem Zamówień Publicznych. Doradza również Klientom w zakresie prawa ochrony środowiska i uczestniczy w badaniach due diligence prowadzonych w ramach procesów M&A. Pro bono udziela wsparcia prawnego organizacjom kościelnym i pozarządowym oraz ich podopiecznym stale współpracując m.in. z Fundacją Dom Nadziei w Gliwicach.

W czasie wolnym chętnie jeździ – zimą na nartach, latem na rowerze. Niezależnie od pory roku słucha muzyki bez ograniczania się do konkretnego gatunku (choć z wyłączeniem niektórych), czasem także udzielając się wokalnie w chórach i zespołach rockowych.

Doświadczenie

  • posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz organizacji pozarządowych;
  • w trakcie kilkunastoletniej pracy zawodowej wielokrotnie reprezentował Klientów w sporach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych;
  • posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu odwołań i reprezentowaniu wykonawców w zamówieniach publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Zamówień Publicznych;
  • brał udział w wielu badaniach due diligence spółek w ramach procesów M&A analizując kwestie związane z prawem ochrony środowiska oraz umów handlowych.
^