Kamil Stachorzecki

Prawnik, Rzeczoznawca majątkowy

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ma również doświadczenie w prowadzeniu szeroko pojętych spraw z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego.

Absolwent studiów podyplomowych Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku „Wycena nieruchomości”.

Posiada tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Zawodowo zainteresowany również prawem nieruchomości oraz prawem pracy.

Doświadczenie:

  • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach samorządu terytorialnego, a także w kancelariach radcowskich, w których zajmował się bieżącą obsługą prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
  • Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu oraz analizowaniu umów prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem umów o charakterze zobowiązaniowym.
  • Posiada również doświadczenie w windykacji należności, w tym należności publicznoprawnych (m.in. jako pracownik organów egzekucyjnych).
  • Współprowadzi postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne z ramienia syndyka, nadzorcy układu oraz nadzorcy sądowego.
^