Joanna Kostowska

Księgowa

Zapewnia kompleksowe doradztwo księgowe i rachunkowe oraz pomoc przy sporządzaniu okresowych analiz i raportów na potrzeby zarządcze klientów. Cechuje ją wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas obsługi zarówno dużych, średnich, jak i małych przedsiębiorstw, działających w obszarach handlowych, usługowych i produkcyjnych w bardzo różnorodnych branżach. Posiada obszerną wiedzę z zakresu zarządzania finansami, prawa podatkowego, prawa pracy oraz rozwinięte umiejętności analityczne.  

Sprawuje nadzór, koordynację i weryfikację poprawności dokumentów księgowych. Skrupulatnie i sumiennie sporządza i księguje dokumenty, sporządza deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe firm zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czas wolny najchętniej spędza aktywnie z rodziną.

Doświadczenie

  • Dysponuje ponad dwudziestoletnim doświadczeniem z zakresu rachunkowości, finansów, kadr i płac.
  • Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • Była uczestniczką wielu kursów i szkoleń związanych z księgowością. 
  • Włada językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. 
^