Joanna Szihi

Joanna Szihi
Dyrektor Biura Zarządu JGA Doradztwo Podatkowe

Języki

– angielski

Współpracuje z zespołem JGA od 2014 r. Wspiera zarządzanie w JGA – Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. pełniąc funkcję Dyrektora Biura Zarządu. Kieruje sprawami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem spółki oraz samodzielnie zarządza procesami administracyjnymi wewnątrz organizacji. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała na samodzielnym stanowisku administracyjnym w wymiarze sprawiedliwości. Jako osoba dociekliwa oraz zaangażowana w powierzone jej zadania, z powodzeniem wdraża rozwiązania usprawniające działanie spółki doradczej.

Partnerzy

Radcowie i adwokaci

Aplikanci i prawnicy

Doradcy i konsultanci podatkowi

Kadry i płace

Doradztwo bilansowe i outsourcing księgowy

Administracja