Hanna Klucznik

Starszy prawnik

W JGA odpowiada za transakcje międzynarodowe, w tym umowy dostawy, sprzedaży, zlecenia o znacznej wartości, z finansowaniem i zabezpieczeniami. Specjalizuje się w tworzeniu, zarządzaniu i nadzorze oraz likwidacji podmiotów zagranicznych w kooperacji z lokalnymi doradcami. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą za granicą – zarówno spółek posiadających relacje handlowe z zagranicznymi podmiotami, jak i spółek zależnych poza granicami RP. Prowadzi negocjacje w sprawach spornych z zagranicznymi podmiotami. Nadzoruje procesy w zagranicznych jurysdykcjach. Prowadzi procesy due diligence podmiotów zagranicznych.

Lubi podróżować i organizować te podróże od A do Z. W czasie wolnym najchętniej uprawia różne sporty, praktykuje jogę i tańczy latino.

Doświadczenie

  • Specjalizuje się w szczególności w negocjowaniu i sporządzaniu różnorodnych kontraktów związanych z eksportem towarów i usług do krajów strefy euro oraz poza UE, również z finansowaniem transakcji w BGK/KUKE. 
  • Nadzoruje formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności za granicą w formie spółek czy oddziałów zagranicznych.
  • Pełni funkcje nadzorcze w organach spółek zagranicznych. 
  • Doradza przy procesach zakładania, przejmowania, przekształcania i likwidowania podmiotów zagranicznych we współpracy ze sprawdzonymi kancelariami z całego świata. 
  • Nadzoruje procesy cywilnoprawne za granicą i prowadzi negocjacje z zagranicznymi kontrahentami.
  • Włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym posługuje się językiem rosyjskimi francuskim. 
^