Dagmara Bobak

Radca prawny

W JGA zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych z branży przemysłowej oraz stowarzyszeń i fundacji. Doradza klientom biznesowym oraz indywidualnym na etapie przedprocesowym poprzez dokonywanie analizy zasadności roszczeń i określenia ryzyk procesowych, a także sporządzanie wezwań, pism i prowadzenie negocjacji ugodowych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi szereg postępowań sądowych, zastępując klientów w sporach o zapłatę oraz o ustalenie. Specjalizuje się w sprawach o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym w sprawach dotyczących kar umownych.  Zawodowo zainteresowana również prawem energetycznym. 

W trakcie studiów udzielała nieodpłatnej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego w ramach Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w której pełniła również funkcję przewodniczącej. 

Wolny czas poświęca na czytanie kryminałów i zgłębianie metod szkolenia psów. 

Doświadczenie

  • Związana jest z JGA Doradztwo prawne i podatkowe od 2018 roku.
  • Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, uwzględniające obsługę korporacyjną spółek oraz sporządzanie i analizowanie umów zawieranych przez klientów z kontrahentami.
  • Specjalizuje się w sprawach o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz w sprawach dotyczących kar umownych.  
  • Włada językiem angielskim. 
^