Anna Lamch

Prawnik

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie cywilnym i prawie gospodarczym. Zajmuje się obsługą prawną deweloperów, reprezentowaniem Klientów w sporach sądowych i bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców w obszarze prawa nieruchomości. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz opinie i analizy prawne dotyczące nieruchomości. Ponadto wspiera Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jest autorem artykułu poświęconego problematyce jednoczesnego pełnienia funkcji członka organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz funkcji prezesa bądź wiceprezesa organizacji pozarządowej, opublikowanego w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” (15. numer „Kuriera Prawnego”). Ponadto przygotowana przez nią praca magisterska pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie terytorialnym” w 2021 roku zajęła pierwsze miejsce w XVIII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej.

W czasie wolnym podróżuje oraz czyta książki.

Doświadczenie

  • Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie nieruchomości.
  • Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz praktykując w sądach. 
  • W trakcie swojej praktyki obsługiwała przedsiębiorstwa z branży energetycznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje kultury. 
  • Posiada doświadczenie w sporządzaniu i analizowaniu umów, w tym umów w zakresie transportu publicznego oraz w zakresie prawa autorskiego.
  • Posiada certyfikat TELC oraz Certyfikat Akademicki Znajomości Języka Angielskiego na poziomie B2.
^