Agnieszka Mikuła-Palik

Radca prawny

Prowadzi aktualnie bieżącą obsługę prawną kilkudziesięciu podmiotów prawa handlowego, wśród nich także spółek giełdowych. Specjalizuje się głównie w prawie zamówień publicznych oraz prawie finansowym. Doradza obsługiwanym podmiotom m.in. w zakresie umów kredytowych, w tym także umów sporządzanych w oparciu o wytyczne wynikające ze wzorów LMA, umów factoringu, umów linii kredytowych i gwarancyjnych oraz wszelkich form pozyskiwania finansowania zewnętrznego, procesów emisji obligacji. Ponadto specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, w tym zakresie reprezentując klientów także w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym – Sądem Zamówień Publicznych w Warszawie.

Prowadzi obsługę prawną podmiotów prawa handlowego nieprzerwanie od 2004 r. – zarówno w ramach zespołów kancelarii radców prawnych i adwokatów, jak i w ramach indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego. Wśród obsługiwanych przez nią podmiotów były m.in. spółki prawa handlowego, indywidualni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe i związki zawodowe.

Doświadczenie

  • Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów prawa handlowego.
  • Doświadczona w obsłudze podmiotów takich jak: spółki prawa handlowego, indywidualni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe i związki zawodowe.
  • Specjalizuje się głównie w prawie zamówień publicznych oraz prawie finansowym.
  • Brała udział w licznych spotkaniach, szkoleniach oraz kursach z zakresu prawa zamówień publicznych, jak również dotyczących różnych instrumentów finansowych, w tym m.in. z zakresu postanowień umów kredytowych sporządzanych według wzorów dokumentów opracowanych przez Loan Market Association.
^