Poznaj zespół

Jadwiga Wójcik
Biegły rewident
Leszek Rogaczewski
Biegły rewident, Prezes zarządu
Jarosław Wiśniewski
Doradca podatkowy, Wiceprezes zarządu
Wojciech Sablik
Doradca podatkowy, Prokurent
Dagmara Sojka
Aplikantka biegłego rewidenta
Alicja Cempura-Kozłowska
Specjalista ds. administracyjnych
Joanna Szihi
Joanna Szihi
Dyrektor Biura Zarządu
^