Leszek Rogaczewski

Biegły rewident, Prezes zarządu

Współzałożyciel KBR Księga. Od początku swojej pracy zawodowej związany z audytem. W 2015 roku uzyskał wpis do rejestru biegłych rewidentów. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w księgowości, jak i w audycie. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości. Specjalizuje się w badaniu małych i średnich podmiotów. Od 2016 zarządza KBR Księga w roli prezesa zarządu.

Fan nowych technologii, kolarstwa i aktywnego wypoczynku, z sukcesami bierze udział w wyścigach szosowych na poziomie amatorskim.

Doświadczenie

  • Wieloletnie doświadczenie zawodowe – zarówno w księgowości jak i w audycie.
  • Od 2016 zarządza firmą audytorską.
  • Ukończył studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego.
^