Jadwiga Wójcik

Biegły rewident

Związana z działalnością rewizji finansowej od 1992 roku, kiedy zdobyła uprawnienia biegłego rewidenta. Wykonywała czynności audytorskie dla szerokiej gamy podmiotów: od małych poprzez średnie aż do dużych, o wielomilionowych obrotach. Posiada doświadczenie jako likwidator spółek, jest również aktywnym wykładowcą rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział w Katowicach.

Za aktywny udział w tworzeniu i pracy w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów odznaczona złotą odznaką Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Doświadczenie:

  • Od 1993 tworzyła podstawy dla aktualnej spółki KBR Księga, której  prezesem była do 2015 roku.
  • Od 1 października 2016 roku prokurent, w międzyczasie również wiceprezes zarządu KBR Księga.
  • Do 2019 członek Rady Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a także kontroler Krajowej Komisji Nadzoru.
^