Korzystny wyrok w sprawie zwolnienia z VAT usług wyceny aktywów na rzecz Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (AFI), w tym dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI)

Klient z branży inwestycyjnej – reprezentowany przez doradcę podatkowego Jakuba Lepiarza z JGA Doradztwo prawne i podatkowe – uzyskał korzystny wyrok w sprawie dotyczącej zwolnienia z VAT usług wyceny aktywów świadczonych na rzecz Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (AFI), w tym również Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI), prowadzonej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Dokonywanie okresowej wyceny aktywów jest jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę o funduszach inwestycyjnych na zarządzającego ASI. Powierzenie przez zarządzającego ASI przeprowadzania wycen aktywów funduszu profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu nie przeczy temu, że nabywane usługi należy postrzegać jako element procesu zarządzania.

Dokonywanie okresowej wyceny aktywów jest jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę o funduszach inwestycyjnych na zarządzającego ASI. Powierzenie przez zarządzającego ASI przeprowadzania wycen aktywów funduszu profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu nie przeczy temu, że nabywane usługi należy postrzegać jako element procesu zarządzania.

Jak czytamy w uzasadnieniu do wyroku, Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do powyższego stanowiska, uznając, że czynności wyceny aktywów ASI oraz periodycznej aktualizacji tej wyceny wchodzą w zakres pojęcia „zarządzania”, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. w dyrektywy w sprawie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI), i zarazem stanowią niezbędny element zapewniający prawidłowe funkcjonowanie funduszu. Mając na względzie powyższe, Sąd rozpatrujący sprawę wprost wskazał w uzasadnieniu, że usługi wyceny aktywów świadczone na rzecz AFI korzystają ze zwolnienia z VAT.

Przedmiotowy wyrok należy uznać za przełomowy dla branży finansowo-inwestycyjnej, która wielokrotnie korzysta ze wsparcia i usług profesjonalnych podmiotów zewnętrznych.

Wyrok jest prawomocny i dostępny pod sygn. akt III SA/Wa 1519/19.

 

^