Kancelaria JGA doradcą przy emisji obligacji Polskiej Grupy Odlewniczej S.A.

Kancelaria JGA doradzała Polskiej Grupie Odlewniczej S.A. w procesie emisji obligacji w ramach alternatywnego systemu obrotu Catalyst. Polska Grupa Odlewnicza S.A. jest liderem grupy kapitałowej podmiotów specjalizujących się w produkcji odlewów i odkuwek. Od 2011 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polska Grupa Odlewnicza S.A. przyjęła Program Emisji Obligacji, w ramach którego może wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł. Wartość nominalna pierwszej transzy obligacji serii A1, wyemitowanych w ramach tego Programu, wyniosła 42.200.000 zł. Emisja została przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych.

Kancelaria JGA brała udział w opracowaniu Programu Emisji Obligacji, jak również wspierała proces emisji obligacji, w szczególności w zakresie tworzenia dokumentów emisyjnych oraz wprowadzeniu ich do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Ze strony Kancelarii JGA procesu emisji obligacji był obsługiwany przez Karolinę Wolnicką.

^