Kancelaria Biegłych Rewidentów Księga Prosta Spółka Akcyjna dołącza do JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe jako podmiot powiązany!

Firma audytorska z wieloletnim doświadczeniem — Kancelaria Biegłych Rewidentów Księga Prosta Spółka Akcyjna — dołącza do JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe jako podmiot powiązany. 

KBR Księga to spółka, która od lat cieszy się renomą na rynku audytorskim i znana jest ze swojej rzetelności i niezależności. Działalność rozpoczęła w 1993 roku pod nazwą Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych i Podatkowych Jadwiga Wójcik z siedzibą w Tarnowskich Górach. Od momentu powstania prowadzi audyty dla dużych podmiotów, co przyczyniło się do rozwoju wiedzy i doświadczenia jej pracowników. Ostatecznie Kancelarię Biegłych Rewidentów KSIĘGA Spółka z o.o. stworzyli biegli rewidenci: Jadwiga Wójcik, Leokadia Janczewska, Elżbieta Gwioździk oraz Leszek Rogaczewski, który w 2016 roku po zdobyciu uprawnień biegłego rewidenta został prezesem zarządu. Kolejnym etapem rozwoju Kancelarii stało się przekształcenie w formułę prostej spółki akcyjnej oraz zacieśnienie obszarów współpracy z JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe.

Współpraca na linii JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe – KBR Księga trwa z powodzeniem od wielu lat. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie, profesjonalizm i rzetelność wszystkich stron. Decyzja o partnerstwie była naturalną konsekwencją dostrzeżenia wzajemnych potencjałów. To nie miałoby miejsca, gdyby nie praca i zaangażowanie założycielki KBR Księga pani Jadwigi Wójcik oraz prezesa zarządu Leszka Rogaczewskiego. Oddajmy więc głos przedstawicielom obydwu stron:

Z naszymi współpracownikami z JGA znamy się zawodowo od lat i według nas są oni najlepszymi partnerami dla dalszego rozwoju naszej praktyki – podkreśla pan Leszek Rogaczewski prezes zarządu KBR Księga.

Wierzę, że panujące między nami relacje oraz doświadczenie przełożą się na podniesienie wzajemnych kwalifikacji i jakości świadczonych usług – wskazuje pani Jadwiga Wójcik założycielka KBR Księga.

Zawsze uważaliśmy audyt za naturalne uzupełnienie oferty JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe, a zatem poszukując partnerów do współpracy na tym obszarze, zwróciliśmy się w stronę Pani Jadwigi, z którą łączą nas wspólne wartości i która jest dla nas gwarantem zachowania zasad etyki pracy biegłych rewidentów – mówi Jarosław Wiśniewski partner zarządzający JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe, o powiązaniu KBR Księga z JGA.

Działania KBR Księga zorientowane będą jak dotąd na działalności audytorskiej i usługach rewizji finansowej ze szczególnym uwzględnieniem badań sprawozdań finansowych.

Więcej o KBR Księga na nowej stronie internetowej: www.jga.com.pl/kbr-ksiega.

^