Joanna Szihi

Dyrektor Biura Zarządu

Współpracuje z zespołem JGA od 2014 r., aktualnie wspiera zarządzanie w JGA Doradztwo Podatkowe. We współpracy z Partnerami tworzy odpowiednie procedury i zasady wewnętrzne, aktualizuje je i dba o ich przestrzeganie. Kieruje sprawami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem spółki oraz samodzielnie sprawuje kontrolę nad procesami administracyjnymi wewnątrz organizacji. Koordynuje pracę biura oraz zapewnia sprawną współpracę między pracownikami poszczególnych działów. 

Odpowiada za kontakty z podmiotami współpracującymi z JGA. Ze świadomością kosztową planuje budżet, zapewnia zaopatrzenie biura oraz zatwierdza wydatki na niezbędne materiały biurowe, urządzenia i wyposażenie. Inicjuje i wprowadza innowacyjne rozwiązania informatyczne usprawniające działanie spółki doradczej. Umawia spotkania, prowadzi terminarze, organizuje wydarzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Koordynuje ogół działań związanych z wdrożeniem zawieranych umów oraz długofalowe kontakty z klientami. Nadzoruje prowadzone inwestycje i monitoruje stan ich realizacji oraz uczestniczy w planowaniu nowych przedsięwzięć.

Wielbicielka i propagatorka zdrowego stylu życia. Czas wolny przeznacza na aktywny wypoczynek, jeżdżąc na rowerze, pływając oraz oddając się rytuałom w saunariach. Podróżuje parowozami z synem po Polsce i Europie. Uwielbia odkrywać niezwykłe miejsca, ludzi i smaki z dala od głównych szlaków turystycznych.

Doświadczenie

  • Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy w JGA.
  • Swoje poprzednie doświadczenie zdobywała na samodzielnych stanowiskach administracyjnych w sądach w Gliwicach i w Katowicach.
  • Regularnie uczestniczy w specjalistycznych kursach i szkoleniach, dbając o aktualizację stanu swojej wiedzy z zakresu funkcjonowania biura rachunkowego.
  • Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, a także w stopniu komunikatywnym językiem rosyjskim. 
^