JGA doradcą dłużnika w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji w wariancie przyspieszonego postępowania układowego

Zespół JGA doradzał dłużnikowi handlującemu odżywkami i suplementami diety w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji. Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa dłużnika, zdecydowano o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w wariancie przyspieszonego postępowania układowego. Zakres doradztwa JGA obejmował przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym obejmującym analizę przyczyn sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych oraz harmonogram ich wdrożenia. Ponadto przygotowane zostały propozycje układowe przewidujące podział wierzycieli na pięć kategorii, odroczenie terminów płatności i częściową redukcję zadłużenia.

Po rozpoznaniu wniosku restrukturyzacyjnego, Sąd na posiedzeniu niejawnym otworzył przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne. W konsekwencji, otwarta została możliwość podjęcia przez dłużnika negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia układu korzystnego dla wszystkich zainteresowanych.

Liderem zespołu doradzającego ze strony JGA był: Adrian Dzwonek.

^