JGA doradcą dłużnika w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji celem zawarcia układu częściowego

Zespół JGA doradzał dłużnikowi w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji, z uwagi na jego zagrożenie niewypłacalnością. Dłużnik to spółka kapitałowa prowadząca działalność w branży finansowej, głównie świadcząca usługi faktoringu. Po analizie sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa, zdecydowano o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w wariancie przyspieszonego postępowania układowego celem zawarcia układu częściowego.

Początkowo sąd rozpatrujący wniosek uznał, że kryteria wyodrębnienia do układu częściowego są niezgodne z prawem, jednakże na skutek złożonego zażalenia ostatecznie wydał postanowienie, w którym uznał kryteria wyodrębnienia za zgodne z przepisami i jednocześnie otworzył przyspieszone postępowanie układowe w celu zawarcia układu częściowego.

Za przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym w całości odpowiadał Zespół JGA. Liderem zespołu doradzającego ze strony JGA był licencjonowany doradca restrukturyzacyjny Adrian Dzwonek.

^