JGA doradcą w transakcji przejęcia Grupy Kapitałowej KOPEX

Prawnicy JGA doradzali kupującym – spółkom Grupy Kapitałowej TDJ – w transakcji przejęcia Grupy Kapitałowej KOPEX, przygotowywanej od pierwszych miesięcy 2016 r. Grupa TDJ jest m.in. głównym akcjonariuszem takich spółek giełdowych jak FAMUR S.A., PGO S.A. oraz ZAMET Industry S.A., prowadząc także inwestycje w innych obszarach. Grupa KOPEX to jedna z największych polskich grup dostarczających maszyny, urządzenia i usługi dla górnictwa.

Transakcja przejęcia Grupy KOPEX to jeden z najbardziej rozbudowanych projektów realizowanych przez JGA. Transakcja, poza przejęciem spółki dominującej w Grupie KOPEX, tj. KOPEX S.A., obejmowała także m.in. koordynację negocjacji w zakresie uzgodnienia zasad restrukturyzacji spółek wchodzących w skład Grupy KOPEX z podmiotami finansującymi Grupę. Transakcja została sfinalizowana na początku grudnia 2016 r., po dziewięciomiesięcznych negocjacjach. Zakres doradztwa JGA obejmował w szczególności strukturyzację transakcji oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej.

Powyższy projekt realizowany był przez zespół JGA, którego liderami byli: Grzegorz Morawiec oraz Magdalena Jackowicz-Korczyńska.

^