JGA doradcą prawnym spółki Celon Pharma S.A. przy publicznej emisji akcji

Zespół JGA doradzał spółce Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie przy sporządzeniu prospektu emisyjnego w związku z planowaną przez spółkę ofertą publiczną. Spółka Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. W ciągu ostatnich lat Spółka wprowadziła na rynek m.in. tzw. lek generyczny na astmę Salmex, a ponadto leki wykorzystywane m.in. w leczeniu nowotworu piersi, Alzheimera, schizofrenii czy też wspomagające pacjentów w walce z HIV.

W związku z prospektem emisyjnym, Celon Pharma S.A. ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (GPW) do 30 mln akcji, przy czym ofertą publiczną objętych było 15 mln akcji. Prospekt emisyjny Celon Pharma S.A. został zatwierdzony przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 r., a debiut Celon Pharma S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych miał miejsce w dniu 17 października 2016 r. Wartość oferty publicznej wyniosła 245 mln zł i była to największa pierwsza oferta publiczna w roku 2016.

Zakres doradztwa JGA obejmował w szczególności doradztwo prawne przy sporządzeniu prospektu emisyjnego.

Powyższy projekt realizowany był przez zespół JGA, którego liderami byli: Grzegorz Morawiec, Magdalena Jackowicz-Korczyńska, Karolina Wolnicka oraz Natalia Skutnik-Golecka.

^