Tomasz Kulas

Tomasz Kulas
Ekspert ds. cła i akcyzy

Specjalizacje

  • podatek akcyzowy
  • cło
  • taryfikacja towarów
  • ograniczenia pozataryfowe
  • postępowanie podatkowe
  • SENT
  • INTRASTAT

Języki

  • angielski

Doświadczenie

Pracował jako inspektor celny w Urzędzie Celnym w Katowicach na stanowiskach kontrolno-merytorycznych przez okres 11 lat. W spółkach prawa handlowego zajmował samodzielne stanowisko specjalisty oraz pełnomocnika zarządu ds. akcyzy i cła. Jako pełnomocnik uczestniczył w zakładaniu i poprowadzeniu merytorycznym składów podatkowych. Zajmował się sprawami taryfikacji towarów do kodów CN oraz pozataryfowymi ograniczeniami w międzynarodowym obrocie towarami. Uczestniczył w licznych kontrolach podatkowych oraz postępowaniach podatkowych przed organami celnymi. Występował jako pełnomocnik spółki przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w skargach na decyzję dyrektora Izby Celnej w Katowicach.

Wykształcenie i kwalifikacje

Egzamin Kwalifikacyjny przed Komisją Egzaminacyjną Głównego Urzędu Ceł

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: politologia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, studia podyplomowe „Strategia podatkowa”

Partnerzy

Radcowie i adwokaci

Aplikanci i prawnicy

Doradcy i konsultanci podatkowi

Kadry i płace

Doradztwo bilansowe i outsourcing księgowy

Administracja