Michał Mazur

Stażysta

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wspomaga bieżącą obsługę Klientów z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa pracy, a także prawa sportowego. Jest członkiem zespołu JGA dzięki wygranej w konkursie naukowym „Śląskie Gry Prawnicze 2023”.

Uprzednio zajmował się działalnością społeczną, pełniąc m.in. funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta w Knurowie, przewodniczącego Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego oraz radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Prywatnie pasjonat piłki nożnej oraz powieści szpiegowskich.

Doświadczenie:

  • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał pracując od drugiego roku studiów w jednej z kancelarii radcowskich na Śląsku, zajmującej się obsługą prawną klientów indywidualnych i przedsiębiorców oraz w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego.
  • Laureat stypendium rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla najlepszych studentów prawa w roku akademickim 2022/2023.
  • Zajął I miejsce w konkursie „Śląskie Gry Prawnicze 2023”.
  • Zajął III miejsce w konkursie „XXV Lokalny Konkurs Krasomówczy”.
^