Martyna Gandzel

Martyna Gandzel
Pracownik sekretariatu

Języki

  • angielski

Doświadczenie

Jest członkiem zespołu JGA od 2021 roku. Na co dzień zajmuje się obsługą sekretariatu w tym koordynacją sprawnego obiegu dokumentów, kontaktem z klientami, sądami oraz organami administracji publicznej. Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem bieżących spraw związanych z działaniem Kancelarii.

Wykształcenie i kwalifikacje

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, kierunek – Administracja

Partnerzy

Radcowie i adwokaci

Aplikanci i prawnicy

Doradcy i konsultanci podatkowi

Kadry i płace

Doradztwo bilansowe i outsourcing księgowy

Administracja